Förebyggande spolning


Sätt Stopp för Stoppet! 
Innan det uppstår. Avlagringar från matfett, hud, tvål med mera försämrar rören och stammarnas avrinning med tiden.
Papper hår och liknande fastnar och till slut tar det Stopp. 


Vi kan erbjuda underhållsspolning, fuktions kontroll. Med vår kamera kan vi kontollera behovet av spolning, för att sedan spola med hetvatten och högtryck och se till att det blir rent och att avrinningen fungerar.  

Som Bonus förlängs livslängden på rören och stammarna med flera år. 

 
Du vet väl att du kan utnyttja ROT för underhållsspolning.
Har du frågor eller funderingar?
Kontakta oss →

073-427 14 43 • 076-769 44 84 • info@irenesallservice.se
Hemsida av Webbolo